„Przekonania, wśród których odrastałam były takie jak te: <konflikt jest niebezpieczny, źli ludzie go powodują>. Kiedy ma się taki pogląd na świat, uciekanie od konfliktów ma sens. Ma sens karanie pewnych zachowań, ma też sens izolacja. Jednak moje doświadczenie z osobami osadzonymi radzącymi sobie z konfliktami na inne sposoby zachęciło mnie do rozważenia czegoś radykalnie innego. Sprowokowało mnie do zastanowienia się nad tym, czy konflikt nie rodzi się z braku więzi? Konflikt jest przepaścią w kontakcie, która musi zostać jakoś pokonana, by możliwe stało się wzajemne zrozumienie. Wielu z nas w obliczu powiększającej się przepaści podnosi głos, zwiększamy też rozmiar i siłę naszych działań w celu sięgnięcia poza tą wyobrażoną przepaść i czasami, w akcie desperacji, wybieramy tragiczne strategie, które kończą się krzywdą wyrządzaną nam samym lub innym.” (Kathleen MacFerran, TEDx)

Co można zrobić, aby więzienie było miejscem zdrowienia?
Jak wspierać osoby przebywające w więzieniu w takim rozwiązywaniu konfliktów z innymi osadzonymi, ze swoimi rodzinami, z pracownikami jednostek penitencjarnych, który przyniesie pokój?
Jak odbudowywać więź, kontakt, kiedy nadszarpnięte zostało zaufanie?
Jak wspierać system penitencjarny, by wzmocnić jego siłę do wspierania jednostek?

Na warsztatach będziemy szukać sposobów na to, jak przynieść kobietom i mężczyznom przebywającym w więzieniu przesłanie o nadziei, wspólnym człowieczeństwie i rezygnacji z przemocy. Dzięki nauce alternatywnych wobec stosowania przemocy sposobów realizacji celów, możemy budować bezpieczniejsze społeczeństwa, naprawiać zniszczone relacje i tworzyć systemy, w których potrzeby większej liczby ludzi są uwzględniane.

Na warsztaty zapraszamy między innymi osoby, które:
– pracują lub chcą pracować z osobami osadzonymi i/lub ich bliskimi;
– pasjonują się Porozumieniem bez Przemocy i są zaciekawieni tym, jak sprawdza się ono w więzieniu;
– chcą poszerzać swoje umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów;
– interesują się tematem profilaktyki przemocy.

Informacja o drugich warsztatach Kathleen Macferran w Polsce znajduje się tutaj: www.zmieniajswiat.org.