Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rejestracji i uczestnictwa w warsztatach „Przemienić konflikt w pokój. NVC w więzieniu.”, które odbędą się w Krakowie w dniach 4-5 maja 2018 r. Organizatorem Warsztatów jest Fundacja 20 minut z siedzibą w Wielkiej Wsi przy ul. Słonecznej 84B, 32-089 Wielka Wieś. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią…