Charakterystyka Porozumienia bez Przemocy według CNVC (www.cnvc.org):

Porozumienie bez Przemocy (PBP) łączy zasady niestosowania przemocy (nonviolence) znane ludzkości od wieków, które opierają się na doświadczeniu naturalnego stanu współczucia, kiedy żadna przemoc nie istnieje w sercu. Przypomina nam o tym, co instynktownie wiemy – jak przyjemny jest autentyczny kontakt z innym człowiekiem.

Dzięki Porozumieniu bez Przemocy uczymy się słyszeć nasze własne potrzeby i potrzeby innych. Poprzez nacisk na głębokie słuchanie – siebie samych i innych – pomaga nam odkrywać wielkość naszego współczucia. Język PBP pozwala utrzymać świadomość, że wszystko co robią ludzie, w każdej minucie każdego dnia, nie jest niczym innym jak próbą dania wyrazu uniwersalnym potrzebom i wartościom.

Dzięki praktykowaniu PBP, uczymy się klaryfikować to, co obserwujemy, co czujemy, zgodnie z jakimi wartościami chcemy żyć i o co chcemy prosić siebie lub innych. Nie ma już dłużej potrzeby, aby używać języka oskarżeń, oceny, dominacji. Możemy doświadczyć głębokiej przyjemności z wnoszenia wkładu w życie innych ludzi.

PBP tworzy przestrzeń dla uzdrawiania i pojednania w bardzo różnych kontekstach – od bliskich relacji,  przez środowiska pracy, służbę zdrowia, opiekę społeczną, policję, pracowników służby więziennej i więźniów aż do rządów, szkół  i organizacji działających na rzecz zmiany społecznej.